Om oss

Vi har i dags läget en praktisk vagn till vårt förfogande. I praktiken arbetade vi så att vi åkte med våran buss till det området dit vi blev kallade. Dessa tankar lever kvar även om vi i nuläget endast besöker Plattan i Centrala Stockholm på fredagar mellan klo 15:00 och 19:00. Ofta har lokala troende, församlingar eller LP-verksamhet ordnat med tillstånd samt med el för bussen som vi hade. Vi vill alltid samarbeta med  kristna som finns i områden vi besöker samt de lokala församlingarna. Vi bjuder människor i nuläget till våran lilla vagn, där vi serverar kaffe, smörgåsar och mat samt ger även kläder åt de behövande.

Runt vagnen samtalar vi och vittnar. Ibland håller vi även sångstunder. Vi vill förmedla frälsningsbudskap på ett enkelt sätt. Vi vill att de som genom vårt arbete kommer till tro ska hitta vägen till den lokala församlingen. Vi vill också hjälpa dem till behandling som behöver det, t.ex. för sitt alkoholmissbruk.

Historia

Arbetet startade hösten 2002. Hittills har vi redan varit på många olika håll runt Stockholm. Överallt har besöken initierats av lokala troende, vilka bjudit oss och deltagit engagerat i arbetet.

Hundratals Människor har fått höra och läsa evangelium om Jesus Kristus under de gångna åren, genom Två Denarers bussarbete.

Otaliga samtalsstunder har gett mod och kraft för människor som kämpar i livets vardag, att orka framåt.

Kilovis med evangeliska tidningar, traktat, böcker och biblar på olika språk har delats ut från Karis bokbord till bussgäster och förbipasserande.

Två Denarer har varit en viktig mötesplats för många av Stockholms unga, hemlösa, missbrukare och förkastade människor.

Guds kärlek har berört hjärtan. Herren ensam vet hur många själar som har blivit frälsta.