Två Denarers strävan är att möta människans alla behov så långt det bara är möjligt för oss. Andligt, själsligt, lekamligt och socialt.

Två denarer är en liten vagnmission idag. Vi bjuder in människor till vagnen, där vi serverar kaffe, smörgåsar och mat samt ger även kläder åt de behövande. Vi vill alltid samarbeta med kristna i området vi besöker samt de lokala församlingarna.

Läs mer